ANA SAYFA DNV Yazılımlar Hizmetler Haberler İletişim
İçmesuyu Dağıtım şebekeleri için Synergi Liquid

Gelişmiş Akıllı Su Şebekeleri

İçmesuyu dağıtım şebekeleri için simülasyon ve optimizasyon yazılımı

Synergi Liquid içmesuyu dağıtım şebekelerinde yer alan hatlar, vanalar, pompalar, rezervuarlar, tanklar, kaynaklar ve kuyuların birlikte içmesuyu ağ şebekesi olarak simülasyonu ve analizini yapan yazılım paketidir.

Günlük ve uzun dönemli işletme ihtiyaçlarının karşılanmasında ve şebekenin yönetilmesinde ortaya çıkan problemlerin çözülmesi, tanımlanması ve kestiriminde sürekli kullanılabilecek Synergi Liquid, kritik şebeke tasarımlarında, şebekenin planlanmasında ve işletme kararlarında sağladığı kesin sonuçlar ile tam bir gereksinimi karşılamaktadır.


Neden Synergi Liquid?

• Esneklik, Şebekeye girilen bilgiye bağlı olarak ya da modelleme çalışmasının başında kullanılacak bilginin seviyesini seçerek çok basit olan tek basınçlı ve tek bölgeli sistemden çok karmaşık olan çoklu basınç ve çok bölgeli olan şebeke sistemlerine ve su kalitesi için gerekli analizlerin rahatlıkla yapılabilmesi.

• Kapalı alan, Güvenirlilik Analizi, Alt sistem şebeke analizi gibi ileri düzey modelleme gereksinimlerini CBS, müşteri ve sayaç verilerine entegre olarak güçlü bir şekilde sağlamayabilmektedir.

Synergi Liquid ile Elde Edilen Temel Kazanımlar

 • Kapsamlı içmesuyu şebeke analizleri için çok yönlü ve sezgisel modelleme ortamı sağlar
 • Synergi Liquid, işletme verimliliği için enerji kullanımı, tasarım maliyeti, ve kaynak yönetimi dahil olmak üzere gerekli desteği sağlamaktadır.
 • 100.000 ve üzeri şebeke parçası olan büyük sistemlerde hızlı ve doğru analiz sonuçlarını sağlayabilmektedir.
 • Hemen hemen her işletme senaryosunda var olan pompalar, vanalar regülatörler için modellerin karmaşık yapılarının kolay kontrol edilmesini sağlayabilmektedir.
 • Su kalitesi modellemesi yapılabilmektedir.
 • Müşteri yönetim sistemi, Coğrafi Bilgi Sistemi ve sayaç okuma sistemlerinde doğrudan veri entegrasyonu yapabilme kabiliyetine sahiptir.
 • Tesis tasarımı, yangın musluğu tasarımı, su kalitesi, şebeke basıncı ve buna benzer mühendislik işleri için gerekli cevapları rahatlıkla sağlayabilmektedir.
 • Şebekenin daha verimli çalışabilmesi için kalibrasyon araçları sunmaktadır.
 • Nüfus ve imar planı projeksiyonlarına uygun olarak içmesuyu şebeke tasarımını yapabilecek tasarım araçlarını sunmaktadır. İdeal şebeke tasarımı sayesinde masrafları önemli ölçüde düşürmektedir.
 • Dinamik ve sürdürülebilir master plan altyapısını için ideal akıllı şebeke ortamını sunmaktadır.
 • Suyun yaşı ve birden çok maddenin yayılışı analizi.
 • Tüketime bağlı basınç ayarlama yeteneği.
 • Şebeke üzerinde dinamik ileri ve geri izleme.
 • Yangın akış analizi.
 • EPANET modellerinin dışarı aktarılması ve içeri alınması