ANA SAYFA DNV Yazılımlar Hizmetler Haberler İletişim
Synergi Liquid

Synergi Liquid / Synergi Likit

Kompleks içmesuyu şebekeleri ve petrol boru hatları için sıvı modelleme yazılımı

Karmaşık sıvı şebekeler için sıvı modelleme yazılımı

Sıvı modelleme ihtiyaçları önemli ölçüde farklılık göstermektedir ve en büyük belirleyici faktörlerden biri pompalanan sıvının türüdür. Güçlü bir hidrolik motorla çalışan Synergi Liquid yazılımı, su şebekesi dağıtım hizmetleri, petrol boru hatları iletim hizmetleri ile danışmanlık ve mühendislik firmaları için büyük veya küçük sıvı şebekelerinin kapsamlı analizleri için modelleme ortamı sağlayan çok yönlü bir çevrimdışı araçtır. Synergi Liquid'in çeşitli sıvıları ve bunların işlemlerini tanımlama konusundaki benzersiz yeteneği, onu esnek ve çok yönlü hale getirmektedir. Bununla birlikte çözüm, ayrıntılı, sezgisel, özelleştirilebilir, yapılandırması ve bakımı kolay olan bir yazılımdır.

Su dağıtım altyapı kuruluşları için Synergi Liquid / Likit

İçme suyu dağıtım şebekeleri, çok sayıda ve karmaşık fiziksel donanıma ek olarak karmaşık analizler de gerektirmektedir. İçme suyu modellemesinde çalışan uzmanların suda bulunabilecek farklı maddelerin artış ve azalışlarını ve özellikle zaman içinde nasıl karıştıklarını tanımlaması gerekmektedir. Şebekede su kalitesinde bir bozulma varsa, kalite bozulmasının nerede oluşacağının bilinmesi gerekmektedir. Su kalitesinin iyileştirilmesi için, en iyi yıkama sırası planlarının bulunması ve uygulanması gerekmektedir. Ayrıca pompaların işletilmesi oldukça maliyetlidir ve bu da optimizasyonu çok önemli hale getirmektedir. Synergi Liquid, EPANET dosyalarını içe ve dışa aktarma dahil olmak üzere tüm bu özelliklere ve çok daha fazlasına sahip bir çözümdür.

Petrol boru hattı kuruluşları için Synergi Liquid / Likit

Petrol boru hattı mühendisleri ve operatörlerinin kendilerine özgü zorlukları bulunmaktadır. Örneğin, karmaşık kuyu üretimini modellemek için güçlü bir yola ihtiyaçları var. Sürükleme azaltma maddesini (DRA) doğru şekilde kullanmak, çok büyük bir maliyet tasarrufu sağlayabilmektedir. Borulu ısı eşanjörleri ve basınç kırıcı vanalar gibi özel ekipmanların, hidrolik etkileri nedeniyle modelin bir parçası olması gerekmektedir. Pompa performansını görselleştirmenin yanı sıra pompa maliyetini ve en iyi verimlilik noktasını (BEP) optimize etmek kritik görevler arasındadır. Synergi Liquid yazılımı, diğer gereksinim duyulan fonksiyonlar ile birlikte bu ihtiyaçlarda yardımcı olmaktadır.