ANA SAYFA DNV Yazılımlar Hizmetler Haberler İletişim
Hizmetlerimiz


A
 • Akıllı Şehirler (Şebeke Yönetimi)
 • Açık Deniz Kantitatif Risk Değerlendirmesi
 • Altyapı Varlık Yönetimi
 • Acil Müdahale Planlaması
 • Arazi Kullanım Planlaması
B
 • Boru Hattı Bütünlüğü Yönetimi
 • Boru Hattı Risk Yönetimi
 • Bina Risk Değerlendirmesi
 • Bakım Önceliklendirme
C
 • Coğrafi Bilgi Sistemi
Ç
 • Çevre, Güvenlik, Sağlık, Kalite (QHSE)
 • Çevre Etki Değerlendirme
D
 • Doğalgaz Dağıtım Hatları
 • Doğalgaz İletim Hatları
 • Düşük Karbon Teknolojileri
 • Denetim ve İş Emri Planlaması
E
 • Endüstriyel Üretim
 • Enerji
 • Elektrik Dağıtım
 • Elektrik Şebekesi Puanlama
 • Eğitim İhtiyaç Analizi
 • Eğitmenlerin Eğitilmesi
 • Erişim modellemesi
 • Elektrik Dağıtım ve Simülasyonu
F
 • Farkındalığın Artırılması
 • Fayda Maliyet Analizi
G
 • Güvenilirlik, Kullanılabilirlik, Bakım Analizleri (RAM)
 • Güvenilirlik Merkezli Bakım (RCM)
 • Güvenlik Yönetimi
H
 • Hidrolik Modelleme
İ
 • İçmesuyu Dağıtım
 • İş Sağlığı Güvenliği
 • İş Geliştirme
K
 • Kamu Sektörü
 • Kimyasal Maddeler
 • Kantitatif Risk Değerlendirmesi
 • Kaçak ve Sızıntı Tespiti
 • Kimyasal Taşıma Güvenliği Analizi
 • Karayolları
 • Kümeleme
L
 • Lojistik
 • LNG
N
 • Nükleer Enerji
M
 • Metro İstasyonu ve Tünel Güvenliği
 • Mevzuata Uyumluluk
O
 • Olay Ağacı
Ö
 • Öngörücü Bakım
P
 • Petrol ve Doğalgaz
 • Petrol Rafinerileri
 • Petrokimya
 • Proses Tesisleri
 • Proses Tehliye Yönetimi
R
 • Risk Yönetimi
 • Risk Bazlı Denetim (RBI)
S
 • Sürdürülebilirlik
 • Su Yönetimi
 • Simülasyon ve Optimizasyon
T
 • Tahmin (Doğalgaz ve Elektrik)
 • Tehlike Yönetimi
 • Tesis Bütünlüğü Yönetimi
 • Tesis Veri Yönetimi
U
 • Ulaştırma
Ü
 • Ürün Geliştirme Hizmetleri
 • Üniversiteler
V
 • Varlık Performans Yönetimi
 • Varlık Bütünlüğü
 • Verimlilik
Y
 • Yol Güvenliği
 • Yol Tünelleri Güvenliği
 • Yenilenebilir Enerji
 • Yapı Risk Değerlendirmesi
 • Yangın Riski Değerlendirmesi
 • Yazılım Hizmetleri ve Danışmanlığı