ANA SAYFA TR EN Kurumsal DNV RouteSmart ArcumApp HERE Danışmanlık İletişim
CBS Danışmanlığı

Coğrafi Bilgi Sistemi Hizmetleri

Sistem Mimarisi: Kurumsal CBS ihtiyaçlarını karşılamak ve Coğrafi Bilgi Sistemi teknolojilerini IT sistemleri ile entegrasyonu sağlamak için gerekli bilgi birikimini kurumlara aktarmak üzere profesyonel danışmanlık hizmetleri sunmaktayız. Kurumlara CBS teknolojileri için ihtiyaç duyulan masaüstü, sunucu, veritabanı mimarisi ve mobil mimarisinin yazılımsal ve donanımsal olarak analizi ve raporlanması hizmetleri sunulmaktadır.

Kurumsal CBS projelerinin gerçekleştirilmesi için gerekli entegrasyon gereksinimleri için mimarisi tasarım, hizmet ve proje planı ayrıca sağlanan hizmet arasındadır.


Mekansal Veritabanı Tasarımı: Mekansal veritabanı tasarımı CBS projelerinin en önemli aşamalarından birisini teşkil etmedir. Kurumsal ihtiyaçlara uygun olarak mekansal veritabanı yapısı analiz edilmekte ve oluşturulmaktadır.

Web ve Mobil Uygulamalar: CBS teknolojilerinin kullanımını kurum içinde yaygınlaştırmak, kurum dışına açmak ve maliyetleri düşürmek için internet tabanlı teknolojiler büyük önem kazanmıştır. Tararlanan web ve mobil uygulamalarının kullanılabilir ve ihtiyaçları karşılayabilir olması için gerekli danışmanlık hizmeti kurumların hizmetine sunulmaktadır.


Masaüstü Uygulamalar: Kurum bünyesindeki yer alan profesyonel kullanıcıların CBS verilerini üretebilmeleri, yönetebilmeleri ve buna benzer sistem gereksinimlerini yerine getirmelerinde etkin olarak kullanılmakta olan masaüstü CBS teknolojilerinin kurumsal ihtiyaçlar için kullanımı için gerekli danışmanlık hizmetlerini kapsamaktadır.

Veri Kalitesi Çalışması: Kurum bünyesinde bulunan CBS verilerinin iyileştirilmesi, topolojik düzenlemeler ya da metinsel veriler ile olan entegrasyonu için gerekli danışmanlık hizmetlerini kapsamaktadır. Kurumların ellerinde bulunan verilerinin güncel tutulması için gerekli prosedürlerin oluşturulması ya da verilerin sahadan toplanması için gerekli yöntemlerin ve mekanizmaların oluşturulması için gerekli hizmetleri kapsamaktadır.