ANA SAYFA DNV Yazılımlar Hizmetler Haberler İletişim
Boru Hattı Bütünlüğü

Risk bazlı bütünlük yönetimi kararlarını etkili şekilde desteklemek

İş performansı, organizasyon içinde operasyonel riskin ne kadar iyi yönetildiğiyle yakından ilgilidir. Petrol ve doğal gazda, performans ve operasyonel risk seviyeleri, değer zinciri boyunca varlıkların bütünlüğüne büyük ölçüde bağlıdır. Bu, örneğin denizaltı ekipmanlarını, yapıları, platform üst kısımlarını, gaz işleme tesislerini, rafinerileri, boru hatlarını, kompresörleri ve gaz dağıtım ağlarını içermektedir. Synergi varlık bütünlüğü yazılım paketi, planlanmamış aksaklık süresini veya varlık başarısızlığından kaynaklanan olayları azaltmaya yardımcı olan etkin risk bazlı bütünlük yönetimini desteklemek için çekirdek platform sağlar.

Elde edilen faydalar
  • Varlık bilgi yönetimi, varlık özellikleri ve denetim verileri için paylaşılan tek veritabanı
  • Endüstri lideri analitik ve risk değerlendirmelerini kullanarak tüm varlıklar arasında uygulanan tutarlı bütünlük metodolojisi
  • Kurumsal işletme prosedürleri ve yasal uygunluk gereklilikleri için uygulanan tam denetim izi olan proses yönetimi


Synergi Pipeline

Synergi Pipeline, güvenli ve verimli boru hattı operasyonları sağlayan, riski belgeleyen, yasal düzenlemelere uyumu izleyen, açık deniz ve kara hatları ile gaz dağıtım ağı bileşenlerinin bütünlüğüne net genel bakış sağlayan boru hattı bütünlüğü yönetimi yazılım çözümüdür. DEVAMI